O konferencji
TERMIN
18-21 listopada 2020 roku

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
– podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2008, nr 234, poz. 1570).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów za udział w Konferencji przysługuje 14 punktów edukacyjnych.